Voorplanting van het konijn

Vruchtbaarheid

Konijnen zijn vruchtbaar vanaf de leeftijd van 3-5 maanden oud. Dit is afhankelijk van geslacht (voedsters zijn vaak eerder vruchtbaar dan rammen), het ras en de grootte van het konijn (kleine rassen zijn vaak eerder vruchtbaar dan grote). Zodra een voedster (vrouwelijk konijn) vruchtbaar is, kan zij gedekt worden en een nestje krijgen. Het is dus verstandig om in deze leeftijdscategorie geen rammen (mannelijk konijn) en voedsters samen te houden. Het is niet raadzaam om een voedster te laten dekken zodra ze vruchtbaar is. Ze zijn dan vaak nog erg klein en hebben hun hormonen en energie nodig om zelf verder te groeien. Als een konijn gedekt is dan duurt de dracht tussen de 29 en de 33 dagen.

pasgeboren

Een paar uur na de geboorte van het nestje kan de voedster alweer gedekt worden. Als het nestje geboren is, is het dus belangrijk dat de ram uit het hok gehaald wordt. Als er geen overleden jongen zijn en achtergebleven geboorteresten zijn uit het hok verwijderd, is het belangrijk om het nest zoveel mogelijk met rust te laten. Gebeurt dit niet en is er teveel onrust, is het nestje te vaak verstoord of loopt de ram in hetzelfde hok rond dan kan het zijn dat moeder konijn het nestje verwaarloosd. Het moeder konijn komt eigenlijk alleen bij de jongen om te voeden. Dit voeden duurt maar een paar minuten en dit doet ze maar 1-2 keer per dag. Vaak wordt dit dus niet gezien door de eigenaren. Als de buikjes van de jongen niet rimpelig of slap zijn dan krijgen ze genoeg voeding.

Het opgroeien

De eerste 10 dagen zullen de jongen vooral veel slapen. Tussen de 10 en de 14 dagen gaan de ogen open en worden ze levendig en zullen ze het nest uitkomen. Nu kunt u de jongen af en toe in uw hand nemen om aan mensen te laten wennen. Vanaf 3 weken proberen ze van het hooi en groenvoer mee te knabbelen. Vanaf 4 weken beginnen ze ook aan het hardvoer. Ze hebben de moedermelk wel nog hard nodig! Vanaf deze leeftijd beginnen ze ook veel te rennen en te springen. Zorg ervoor dat de konijnen af en toe een paar uur in een ruim hok kunnen rennen en springen. Jonge konijnen (Lamprei) drinken bij hun moeder tot 7 weken, sommige iets langer. Het is raadzaam om ze niet voor de leeftijd van 8 weken bij hun moeder weg te halen. Als moeder konijn ze weg begint te snauwen kunt u ze gaan scheiden. Laat de lamprei in het ouderhok en verplaats moeder naar een ander hok.

Sterilisatie/castratie

Het is altijd aan te raden om voedsters te laten steriliseren. Hoe langer een konijn niet gesteriliseerd rond loopt, hoe groter de kans is dat ze op latere leeftijd baarmoedertumoren kan krijgen. Als dit het geval is dan stoppen ze vaak met eten, hebben ze geen keutels meer en kunt u soms bloederige uitvloeiïngen zien. Een enkele keer kan het konijn zelfs benauwd worden. Soms zie je ook een bult bij de buik ontstaan. Behandeling is dan alsnog zo snel mogelijk laten steriliseren. Het steriliseren kan al vanaf 6 maanden leeftijd.

Bij rammen is het vooral belangrijk dat beide testikels (de ballen) zijn ingedaald. Op het moment dat deze aanwezig zijn kunnen we hem castreren. Dit kan soms al vanaf een leeftijd van 4 maanden. Bij rammen is het ook aan te raden om ze te laten castreren. Rammen kunnen agressief worden naar soortgenoten en soms zelfs naar de eigenaar. Na de castratie zijn rammen nog een paar weken vruchtbaar. Als u op dat moment een niet gesteriliseerde voedster heeft rondlopen, is het dus raadzaam om deze nog even apart te houden. Zo voorkomt u dat ze toch per ongeluk gedekt wordt.