Hyperthyreoïdie, schildklierproblemen

Hyperthyreoïdie bij de kat

Oudere katten kunnen last krijgen van een overactieve schildklier, ook wel hyperthyreoidie genoemd. Katten hebben 2 schildklierlobben die beide tumoreus kunnen ontaarden. Deze tumoren zijn voor 95% goedaardig. Ze geven een verhoogde concentratie schildklierhormoon in het bloed af met als gevolg een verhoogde metabole toestand (snelle hartslag, hyperactiviteit en hoge energieverbranding). Heel vaak zit de tumor aan beide kanten, maar dit is niet altijd te voelen. Symptomen die bij een overactieve schildklier gezien kunnen worden zijn onder andere: onrust/ hyperactiviteit, vermageren, veel eetlust, veel drinken en veel plassen, diarree, braken en het opzoeken van koude ligplaatsen.

Diagnostiek

Als uw kat één of meerdere van de bovengenoemde klachten heeft, is het belangrijk om te kijken of uw kat geen hyperthyreoidie heeft. Soms is er een vergrootte schildklier in de hals voelbaar en heeft de kat een verhoogde hartslag. Om de diagnose te stellen is er een bloedonderzoek nodig. Hiermee kunnen we de waardes van de schildklier meten. Het is belangrijk om gelijk de andere organen te controleren. Door de overmaat aan schildklierhormoon worden de nieren beter doorbloed. Hierdoor kunnen ‘versleten’ nieren het toch nog aardig doen. Als het schildklierprobleem behandeld is, kan het zijn dat de nieren verslechteren doordat dit probleem eigenlijk gemaskeerd werd. Via het bloedonderzoek kunnen we zien hoe het met de nieren daadwerkelijk gesteld is.

Behandelopties

Medicatie

Er bestaan medicijnen tegen hyperthyreoidie. De medicijnen remmen de productie van het schildklierhormoon. De tumor verdwijnt dus niet, maar de klachten die het geeft wel. Echter moet deze medicatie wel levenslang gegeven worden. Na 3, 6, 10 en 20 weken adviseren we een algehele controle met bloedonderzoek. Van belang is het dan om te weten of het schildklierhormoon gedaald is en binnen de normaalwaarden zit. Soms moet de dosering na het bloedonderzoek worden aangepast. Wanneer de juiste dosering gevonden is, dienen de bloedwaarden bij voorkeur 2x per jaar gecontroleerd te worden. Dit is belangrijk om de juiste dosering bij te houden. Soms is het nodig om deze bij te stellen.

Dieet

Er bestaat ook speciale voeding voor katten met een schildklierprobleem. Voor het aanmaken van schildklierhormoon is jodium nodig. De dieetvoeding vermindert de opname van jodium in het lichaam en zorgt er op deze manier voor dat het lichaam minder schildklierhormoon kan aanmaken. Belangrijk is wel dat de kat strikt op het dieet staat en dus geen enkele andere voeding krijgt. Overal zit namelijk jodium in, waardoor zelfs een kleine toevoeging (een kattensnoepje, kattenmelk of een prooi) het dieet kan tegenwerken; dit dieet is dus alleen een optie voor binnenkatten.

Chirurgische verwijdering schildklier

De tumoreuze schildklier kan verwijderd worden door een operatie. Zoals al genoemd werd is het niet altijd te voelen of het probleem aan één kant zit of dat beide lobben aangetast zijn. Om dit zeker te weten moet een schildklierscan gemaakt worden. Na een beiderzijdse verwijdering moet uw dier juist weer behandeld worden met schildklierhormoon omdat beide in het geheel verwijderd zijn. In een aantal gevallen kan er ook nog eens extra schildklierweefsel in de borstholte aanwezig zijn, dit weefsel kan uiteindelijk ook weer schildklierhormoon gaan overproduceren.

Radio actief jodium

er bestaat ook een behandeling met radioactief jodium. Deze behandeling wordt alleen door specialisten uitgevoerd. De kat moet 5 dagen in de opname waarbij de hoeveelheid toe te dienen radioactief jodium bepaald wordt aan de hand van een schildklierscan. Hierbij wordt alleen het tumoreuse weefsel vernietigd. De kat blijft nog wel 3 maanden deze radioactieve stof uitscheiden, dus het is niet te adviseren bij zwangere vrouwen en kinderen in huis. Dit is één van de duurdere behandel methodes maar daarna is de kat wel geheel van alle klachten af en zijn er geen medicijnen meer nodig. Soms is er wel een tweede behandeling nodig.

Voor deze behandeling begint moeten de schildklierwaardes eerst naar normaal worden gebracht met behulp van medicatie. Bij deze behandeling is het belangrijk om de nierwaardes gecontroleerd te hebben. Mocht uw kat nierfalen hebben, heeft deze therapie namelijk niet de voorkeur. Bij een klein percentage komt het voor dat er iets te weinig schildklierweefsel overblijft om goed te functioneren. Het schildklierhormoon zal dan dagelijks levenslang gesupplementeerd moeten worden. Dit veroorzaakt over het algemeen geen verdere problemen of bijwerkingen.